Hoofdstuk 5

1 School kan worden gezien als een machtspraktijk en als een vrijheidspraktijk. Geef aan waarom de visie van school als een vrijheidspraktijk de voorkeur verdient.
2 Hoe wordt tegemoet gekomen aan basisbehoeften van kinderen middels het ervaringsgericht onderwijs?
3 Hoe wordt tegemoet gekomen aan basisbehoeften van kinderen middels het ontwikkelingsgericht onderwijs?
4 Hoe wordt tegemoet gekomen aan basisbehoeften van kinderen middels het ReggioEmilia onderwijs?
5 Hoe wordt tegemoet gekomen aan basisbehoeften van kinderen middels het High/Scope en Kaleidoscoop onderwijs?
6 Hoe leiden scholen op tot vrije burgers in bijvoorbeeld de Amsterdamse Plus-school en praktijkscholen?
7 Hoe kan pestgedrag worden bestreden vanuit het gezichtspunt dat pesten een machtsmechanisme is om status in de groep te verkrijgen?
8 Hoe kunnen jongeren als medeopvoeder worden betrokken bij het oplossen van conflicten in groepsverband?
9 Welke rol speelt vriendschap in de affectieve, cognitieve en conatieve ontwikkeling?
10 Welke rol spelen de moeder, de vader en de Ander in de discourstheorie van Lacan?
11 In welk discours van Lacan en waarom staat het weten centraal?
12 In welk discours van Lacan en waarom staat de meesterbetekenaar centraal?
13 In welk discours van Lacan en waarom staat het gedeelde subject centraal?
14 In welk discours van Lacan en waarom staat de oorzaak van het verlangen centraal?