Hoofdstuk 3

1 Welke samenhang brengt Maslow aan tussen affectie, cognitie en conatie?
2 Welke samenhang brengt Erikson aan tussen affectie, cognitie en conatie?
3 Welke samenhang brengt Delfos aan tussen affectie, cognitie en conatie?
4 Welke samenhang brengt Timmers-Huigens aan tussen affectie, cognitie en conatie?
5 Beschrijf de rol die de drie opvoedingsmilieus kunnen hebben voor de ontwikkelingsopgaven individuatie, socialisatie en spiritualiteit.